Załatwianie spraw

Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 730 – 1530 w dniach od poniedziałku do piątku.
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie. Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są dyrektorowi szkoły na bieżąco. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.

Gabinet pielęgniarki czynny jest w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godz. 830-1430
Opiekę pielęgniarską sprawuje Pani Małgorzata Janicka.