Działalność

Rejestry akt i archiwa

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

 

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, szkoła prowadzi następujące rejestry:
- księga uczniów,
- księga absolwentów.
Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy szkoła prowadzi rejestry:
- pracowników,
- pracowników emerytowanych.
Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 Ponadto prowadzone są:
- ewidencje środków trwałych,
- ewidencje zakupów.
Dane w nich zawarte udostępnia się do wglądu w miejscu prowadzenia ewidencji, w godzinach pracy szkoły po uprzednim umówieniu.