Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021r.
 3. Studniówka: ...
 4. Ferie zimowe: 14 - 27 lutego 2022r.
 5. Praktyki zawodowe:
  - 10 stycznia - 11 lutego 2022r. (klasy: IIIi/1, IIIi/2, IIIep),
  - 4 maja – 31 maja 2022r. (klasy: IIIig, IIIms).
 6. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022r.
 7. XXX Święto Szkoły: kwiecień 2022r. 
 8. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
  (IIIAg, IIIDg, IIIEg, IVe, IVi/1, IVi/2, IVs): 29 kwietnia 2022r.
 9. Dzień Nauki i Techniki: maj/czerwiec 2022r.
 10. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Szkoły Branżowej I stopnia – 3km: 24 czerwca 2022r.
 11. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022: 24 czerwca 2022r.
 12. Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.

  

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzielą się na dwa okresy:

I - 1 września 2021r. – 7 stycznia 2022r.
II - 10 stycznia 2022r. – 24 czerwca 2022r.

Stałe spotkania z rodzicami
1) Zebrania informacyjne organizowane przez wychowawców: 
     2021r.: wrzesień, listopad
     2022r.: marzec, kwiecień, maj
     oraz w miarę bieżących potrzeb.

2) Terminy cyklicznych spotkań nauczycieli z rodzicami:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1600 - 1700
     2021r.: 4 października, 8 listopada, 6 grudnia
     2022r.: 3 stycznia, 7 lutego, 4 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca