Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019r. godz. 930
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019r.
 3. Studniówka: 11 stycznia 2020r.
 4. Ferie zimowe: 13 - 26 stycznia 2020r.
 5. Praktyki zawodowe:
  - 27 stycznia - 21 lutego 2020r. (klasy trzecie technikum),
  - 11 maja - 5 czerwca 2020r. (klasy drugie technikum).
 6. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020r.
 7. XXX Święto Szkoły: kwiecień 2020r. 
 8. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: (IIIA, IIID, IIIE, IVe, IVi, IVs): 24 kwietnia 2020r.
 9. Dzień Nauki i Techniki: maj/czerwiec 2020r.
 10. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Szkoły Branżowej I stopnia – 3k/m: 26 czerwca 2020r.
 11. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020: 26 czerwca 2020r. godz. 900
 12. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

  

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzielą się na dwa okresy:
I  - 2 września 2019r. – 10 stycznia 2020r.
II - 27 stycznia 2020r. – 26 czerwca 2020r. 

Stałe spotkania z rodzicami
1) Zebrania informacyjne organizowane przez wychowawców: 
     2019r.: wrzesień, listopad
     2020r.: marzec, kwiecień
     oraz w miarę bieżących potrzeb.

2) Terminy cyklicznych spotkań nauczycieli z rodzicami:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1600 - 1700
     2019r.: 7 października, 4 listopada, 2 grudnia
     2020r.: 2 marca, 6 kwietnia, 11 maja, 1 czerwca