Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023r. godz. 1000
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023r.
 3. Studniówka: ...
 4. Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego 2024r.
 5. Praktyki zawodowe:
  - 12 lutego - 8 marca 2024r. (klasy: IIIi/1, IIIi/2, IIIe, IVms),
  - 6 maja – 3 czerwca 2024r. (klasy: IVi, IVei, IIIms).
 6. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca - 2 kwietnia 2024r.
 7. XXXII Święto Szkoły: kwiecień 2024r. 
 8. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
  (IVA, IVE, Vep, Vi1, Vi2): 26 kwietnia 2024r.
 9. Dzień Nauki i Techniki: maj/czerwiec 2024r.
 10. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Szkoły Branżowej I stopnia – 3k: 21 czerwca 2024r.
 11. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024: 21 czerwca 2024r.
 12. Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

  

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzielą się na dwa okresy:

I - 4 września 2023r. – 19 stycznia 2024r.
II - 22 stycznia 2024r. – 21 czerwca 2024r.

Stałe spotkania z rodzicami
1) Zebrania informacyjne organizowane przez wychowawców: 
     2023r.: wrzesień, listopad
     2024r.: marzec, kwiecień, maj
     oraz w miarę bieżących potrzeb.

2) Terminy cyklicznych spotkań nauczycieli z rodzicami:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1600 - 1700
     2023r.: 2 października, 6 listopada, 4 grudnia
     2024r.: 8 stycznia, 4 marca, 13 maja, 3 czerwca

 

Dodatkowe dni wolne:

1)    w III Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie:

 • 7, 8, 9, 13, 31 maja 2024r.

 2)    w Technikum Nr 1 w Kutnie:

 • 10 stycznia 2024r.
 • 7, 8, 9, 13, 31 maja 2024r.
 • 4, 5 czerwca 2024r.

 3)    w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 w Kutnie:

 • 7, 8, 9, 13, 31 maja 2024r.
 • 4, 5 czerwca 2024r.