Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022r.
 3. Studniówka: ...
 4. Ferie zimowe: 16 - 29 stycznia 2023r.
 5. Praktyki zawodowe:
  - 30 stycznia - 24 lutego 2023r. (klasy: IIIi, IIIei, IIIms),
  - 8 maja – 2 czerwca 2023r. (klasy: IVi/1p, IVi/2p, IVep).
 6. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 - 11 kwietnia 2023r.
 7. XXXI Święto Szkoły: kwiecień 2023r. 
 8. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych:
  (IVADp, IVEp, IVi, IVms): 28 kwietnia 2023r.
 9. Dzień Nauki i Techniki: maj/czerwiec 2023r.
 10. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Szkoły Branżowej I stopnia – 3k: 23 czerwca 2023r.
 11. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023: 23 czerwca 2023r.
 12. Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.

  

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzielą się na dwa okresy:

I - 1 września 2022r. – 6 stycznia 2023r.
II - 9 stycznia 2023r. – 23 czerwca 2023r.

Stałe spotkania z rodzicami
1) Zebrania informacyjne organizowane przez wychowawców: 
     2022r.: wrzesień, listopad
     2023r.: marzec, kwiecień, maj
     oraz w miarę bieżących potrzeb.

2) Terminy cyklicznych spotkań nauczycieli z rodzicami:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1600 - 1700
     2022r.: 3 października, 7 listopada, 5 grudnia
     2023r.: 2 stycznia, 3 kwietnia, 5 maja, 5 czerwca

 

Dodatkowe dni wolne:

1)    w III Liceum Ogólnokształcącym w Kutnie:

 • 4, 5, 8 maja 2023r.
 • 9 czerwca 2023r.

 2)    w Technikum Nr 1 w Kutnie:

 • 11 stycznia 2023r.
 • 4, 5, 8 maja 2023r.
 • 2 czerwca 2023r.
 • 5 czerwca 2023r.
 • 9 czerwca 2023r.

 3)    w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 w Kutnie:

 • 4, 5, 8 maja 2023r.
 • 5 czerwca 2023r.
 • 9 czerwca 2023r.