Działalność

Oferta programowa

 

Typy szkół:

 Liceum Ogólnokształcące

  • klasa IA - oddział z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, fizyki, geografii
  • klasa ID - oddział z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie 
  • klasa IE - oddział z rozszerzonym programem nauczania: biologii, chemii, matematyki 

 Technikum

  • klasa Ie - technik elektronik, oddział z rozszerzonym programem nauczania informatyki i matematyki
  • klasa Ii - technik informatyk, oddział z rozszerzonym programem nauczania informatyki i matematyki
  • klasa Is - technik pojazdów samochodowych, oddział z rozszerzonym programem nauczania fizyki i matematyki 

Szkoła Branżowa I stopnia

  • klasa 1k/m – mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych