Działalność

Oferta programowa

 

Typy szkół:

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- dla absolwentów szkoły podstawowej:

 • KLASA I ADp:
  - IA – z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii, języka angielskiego,
  - ID – z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, wos.
 • KLASA IEp – z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, matematyki.

- dla absolwentów gimnazjum:

 • KLASA I ADg:
  - IA – z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii, języka angielskiego,
  - ID – z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, wos.
 • KLASA IEg – z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, języka angielskiego.

 

TECHNIKUM NR 1

- dla absolwentów szkoły podstawowej:

 • KLASA Iep – kształcąca w zawodzie technik elektronik; z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki.
 • KLASA Iip– kształcąca  w zawodzie technik informatyk; z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki.

 - dla absolwentów gimnazjum:

 • KLASA Im/sg:
  - Im – kształcąca w zawodzie technik mechanik; z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki - NOWOŚĆ  !!!
  - Is  – kształcąca w zawodzie technik pojazdów samochodowych; z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki.
 • KLASA Iig – kształcąca  w zawodzie technik informatyk; z rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

 - dla absolwentów szkoły podstawowej:

 • KLASA 1k/sp:
  - 1m – kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
  - 1s  – kształcąca w zawodzie mechanik obrabiarek skrawających - NOWOŚĆ  !!!

 - dla absolwentów gimnazjum:

 • KLASA 1k/sg:
  - 1m – kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
  - 1s  – kształcąca w zawodzie mechanik obrabiarek skrawających - NOWOŚĆ  !!!