Działalność

Oferta programowa

W skład Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie wchodzą następujące typy szkół:

 1) III Liceum Ogólnokształcące w którym kształcenie odbywa się:
    w klasach z rozszerzonym programem nauczania: 

 • matematyki,
 • geografii,
 • j.angielskiego,
 • j.polskiego,
 • historii,
 • biologii,
 • chemii,
 • wiedzy o społeczeństwie.

2) Technikum Nr 1 w którym kształcenie odbywa się w zawodach:

 • technik informatyk, 
 • technik mechanik,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik elektronik.

 3) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w której kształcenie odbywa się  w zawodach: 

 • mechanik pojazdów samochodowych.