A A A

Materiały i informacje dla uczniów klas technikum

klasa Is - technik pojazdów samochodowych

klasa Im - technik mechanik

klasa IIs - technik pojazdów samochodowych

klasa IIIs - technik pojazdów samochodowych

klasa IVs - technik pojazdów samochodowych

Materiały i informacje dla uczniów klas branżowej szkoły 1 stopnia

klasa 1k - mechank pojazdów samochodowych

klasa 1s - operator obrabiarek skrawających

klasa 1k - mechanik pojazdów samochodowych

klasa 1s - operator obrabiarek skrawających

klasa 2k - mechanik pojazdów samochodowych

klasa 2m - elektromechanik pojazdów samochodowych

klasa 3k - mechanik pojazdów samochodowych

klasa 3m - elektromechanik pojazdów samochodowych