DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2016/2017

  liceum ogólnokształcące   technikum zasadnicza szkoła zawodowa
liczba absolwentów 94 82 27
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 86 63 16
studia wyższe podjęło 80 41 -
naukę w szkołach policealnych podjęło - 4 -
ogółem dalszą naukę podjęło 80 45 2
pracę lub staż podjęło 2 18 11
wyjechało za granicę 4 2 2

Kierunki wybrane przez absolwentów liceum ogólnokształcącego

 automatyka i robotyka
• bezpieczeństwo narodowe
• budownictwo
• chemia
• chemia inżynieryjna
• dziennikarstwo
• ekonomia 
• ekonomia-rachunkowość 
• finanse i rachunkowość 
• finanse międzynarodowe
• ekonomia
• europeistyka
• farmacja
• fizjoterapia
• fizyka
• inżynieria bezpieczeństwa pracy
• lingwistyka stosowana
• marketing i reklama w internecie
• mechatronika
• mechanika i budowa maszyn
• medycyna
• musical
• ochrona środowiska
• pielęgniarstwo i położnictwo
• pilotaż cywilny
• prawo
• psychologia
• socjologia
• turystyka i rekreacja

Wybrane uczelnie:

• Akademia Muzyczna w Łodzi
• Collegium DaVinci w Poznaniu
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Poznańska
• Politechnika w Berlinie
• Uczelnia Kozarskiego w Warszawie
• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Uniwersytet Gdański
• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
• Uniwersytet Łódzki
• Uniwersytet Poznański
• Uniwersytet Toruński
• Uniwersytet w Walii
• Uniwersytet Warszawski
• Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 

Kierunki wybrane przez absolwentów technikum:

• bezpieczeństwo wewnętrzne
• dziennikarstwo
• ekonomia
• elektromechanika
• elektronika
• elektronika i telekomunikacja
• informatyka
• j.angielski w biznesie
• matematyka
• mechanika i budowa maszyn
• mechatronika
• rolnictwo
• stosunki międzynarodowe
• transport
• zarządzanie i marketing

Wybrane uczelnie:

• Łódzka Szkoła Policealna
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Poznańska
• Politechnika Warszawska
• Uczelnie Niepubliczne w Łodzi
• Uniwersytet Łódzki
• Uniwersytet Poznański
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
• Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy


Kierunki wybrane przez absolwentów szkoły zawodowej:
• liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Wybrane szkoły:
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

fundusze