DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2015/2016

  liceum ogólnokształcące   technikum zasadnicza szkoła zawodowa
liczba absolwentów 96 74 31
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 76 65 27
studia wyższe podjęło 72 37 -
naukę w szkołach policealnych podjęło 3 4 -
ogółem dalszą naukę podjęło 75 41 5
pracę lub staż podjęło 10 24 22
wyjechało za granicę 1 - -

Kierunki wybrane przez absolwentów liceum ogólnokształcącego:
- automatyka i robotyka
- bezpieczeństwo narodowe
- biotechnologia
- budownictwo
- chemia medyczna
- dziennikarstwo
- ekonometria
- elektrotechnika
- farmacja
- filologia węgierska
- finanse i rachunkowość
- fizjoterapia
- gospodarka przestrzenna
- informatyka
- komunikacja i psychologia w biznesie
- lingwistyka praktyczna i copywriting
- lingwistyka
- logistyka
- matematyka stosowana
- mechatronika
- pedagogika
- prawo i administracja
- psychologia
- technologia chemiczna
- technologia żywności i żywienia człowieka
- weterynaria
- zarządzanie

Wybrane uczelnie:
- Politechnika Łódzka
- Politechnika Poznańska
- Politechnika Warszawska
- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- Uniwersytet w Bydgoszczy
- Uniwersytet we Wrocławiu
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki wybrane przez absolwentów technikum:
- informatyka
- bezpieczeństwo narodowe
- nawigacja
- elektrotechnika i telekomunikacja
- prawo
- budownictwo
- transport
- lingwistyka dla biznesu
- automatyka i robotyka
- energetyka
- ekonomia
- elektronika
- elektrotechnika i informatyka
- logistyka
- mechatronika
- elektrotechnika i telekomunikacja
- budowa maszyn
- elektrotechnika i komunikacja
- pedagogika
- geodezja i kartografia
- zarządzanie

Wybrane uczelnie:
- Politechnika Poznańska
- Politechnika Warszawska
- Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu
- Politechnika Łódzka
- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
- Szkoła Muzyczna w Kutnie
- Akademia Morska w Gdyni
- Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi


Kierunki wybrane przez absolwentów szkoły zawodowej:
- liceum ogólnokształcące

Wybrane szkoły:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie - Centrum Kształcenia EDUKATOR w Kutnie

 

fundusze