DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2014/2015

  liceum ogólnokształcące   technikum zasadnicza szkoła zawodowa
liczba absolwentów 98 45 48
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 76 41 37
studia wyższe podjęło 83 11 -
naukę w szkołach policealnych podjęło - 1 -
ogółem dalszą naukę podjęło 83 12 13
pracę lub staż podjęło 4 23 13
wyjechało za granicę - - 3

Kierunki wybrane przez absolwentów liceum ogólnokształcącego:
- administracja
- automatyka
- bezpieczeństwo narodowe
- biotechnologia
- biotechnologia środowiska
- budownictwo
- chemia budowlana
- chemia kosmetyczna
- chemia leków
- dietetyka
- dziennikarstwo
- elektrotechnika
- energetyka
- farmacja
- filologia angielska i włoska
- finanse i rachunkowość
- fizjoterapia
- fizyka techniczna
- informatyka
- inżynieria biochemiczna
- inżynieria ciepła
- inżynieria materiałowa
- inżynieria procesowa
- kosmetologia
- logistyka
- logopedia
- matematyka
- mechatronika
- pedagogika
- politologia
- położnictwo
- prawo
- psychologia
- służby specjalne
- stomatologia
- zarządzanie

Wybrane uczelnie:
- Politechnika Łódzka
- Politechnika Poznańska
- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
- Politechnika Warszawska
- Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
- Uniwersytet w Gdańsku
- Uniwersytet w Warszawie
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Poznaniu
- Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków


Kierunki wybrane przez absolwentów technikum:
- wysział mechaniczny
- elektrotechnika
- automatyka
- wydział mechaniczny

Wybierane uczelnie:
- Politechnika Łódzka
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie
- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie


Kierunki wybrane przez absolwentów szkoły zawodowej:
- technikum
- liceum ogólnokształcące.

Wybierane szkoły:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

fundusze