DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2013/2014

 

  liceum ogólnokształcące   liceum profilowane  technikum zasadnicza szkoła zawodowa
liczba absolwentów 128 29 48 52
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 103 12 35 20
studia wyższe podjęło 102 10 25 -
naukę w szkołach policealnych podjęło 5 - - -
ogółem dalszą naukę podjęło 109 10 25 12
pracę lub staż podjęło 7 6 9 10
wyjechało za granicę 2 2 1 1

Kierunki wybrane przez absolwentów liceum ogólnokształcącego:
- transport,
- zarządzanie i inżynieria produkcji,
- zarządzanie i logistyka,
- logistyka,
- inżynieria zarządzania,
- finanse i rachunkowość biznesu,
- analityka chemiczna,
- architektura wnętrz,
- prawo i nauki polityczne,
- fizjoterapia,
- stomatologia,
- medycyna,
- dietetyka,
- analityka medyczna,
- ochrona środowiska,
- biologia,
- ekonomia,
- stosunki międzynarodowe,
- dziennikarstwo,
- budownictwo,
- automatyka i robotyka,
- inżynieria produkcji,
- elektronika,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- mechatronika,
- mechanika i budowa maszyn,
- pedagogika,
- transport.
Wybrane uczelnie:
- Politechnika Łódzka
- Politechnika Poznańska
- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Poznański
- Akademia Medyczna Poznań, Łódź, Warszawa
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Uniwersytet Jagielloński Kraków
- Akademia Humianistyczno-Eknomiczna w Łodzi


Kierunki wybrane przez absolwentów technikum:
- mechanika i budowa maszyn,
- elektrotechnika i komunikacja,
- automatyka i robotyka,
- zarządzanie i inżynieria produkcji,
- wychowanie fizyczne,
- szkoła główna służby pożarniczej.
Wybierane uczelnie:
- Politechnika Łódzka
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Poznaniu
- Politechnika Poznańska
- Uniwersytet Łódzki
- Politechnika Warszawska
- Politechnika Szczecińska


Kierunki wybrane przez absolwentów liceum profilowanego:
- informatyka,
- zarządzanie,
- chemia,
- pedagogika.
Wybrane szkoły:
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Uniwersytet Łódzki
- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
- Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej Kutno


Kierunki wybrane przez absolwentów szkoły zawodowej:
- technik mechanik,
- liceum ogólnokształcące.
Wybierane szkoły:
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie

 

fundusze