DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2017/2018

  liceum ogólnokształcące   technikum szkoła branżoowa
liczba absolwentów 84 103 25
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 79 73 22
studia wyższe podjęło 68 35 -
naukę w szkołach policealnych podjęło - 2 -
ogółem dalszą naukę podjęło 68 37 9
pracę lub staż podjęło 5 41 17
wyjechało za granicę 1 0 1

Czytaj więcej...

DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2016/2017

  liceum ogólnokształcące   technikum zasadnicza szkoła zawodowa
liczba absolwentów 94 82 27
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 86 63 16
studia wyższe podjęło 80 41 -
naukę w szkołach policealnych podjęło - 4 -
ogółem dalszą naukę podjęło 80 45 2
pracę lub staż podjęło 2 18 11
wyjechało za granicę 4 2 2

Czytaj więcej...

DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2015/2016

  liceum ogólnokształcące   technikum zasadnicza szkoła zawodowa
liczba absolwentów 96 74 31
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 76 65 27
studia wyższe podjęło 72 37 -
naukę w szkołach policealnych podjęło 3 4 -
ogółem dalszą naukę podjęło 75 41 5
pracę lub staż podjęło 10 24 22
wyjechało za granicę 1 - -

Czytaj więcej...

DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2014/2015

  liceum ogólnokształcące   technikum zasadnicza szkoła zawodowa
liczba absolwentów 98 45 48
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 76 41 37
studia wyższe podjęło 83 11 -
naukę w szkołach policealnych podjęło - 1 -
ogółem dalszą naukę podjęło 83 12 13
pracę lub staż podjęło 4 23 13
wyjechało za granicę - - 3

Czytaj więcej...

DANE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KUTNIE
Rok szkolny 2013/2014

 

  liceum ogólnokształcące   liceum profilowane  technikum zasadnicza szkoła zawodowa
liczba absolwentów 128 29 48 52
zgromadzone inf. o liczbie uczniów 103 12 35 20
studia wyższe podjęło 102 10 25 -
naukę w szkołach policealnych podjęło 5 - - -
ogółem dalszą naukę podjęło 109 10 25 12
pracę lub staż podjęło 7 6 9 10
wyjechało za granicę 2 2 1 1

Czytaj więcej...

fundusze