KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016r. (wtorek) godz. 930

  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016r.

  3. Studniówka: 4 lutego 2017r. (sobota)

  4. Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2017r.

  5. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017r.

  6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: (IIIA, IIID, IIIE, IVe, IVi, IVs): 28 kwietnia 2017r. (piątek)

  7. XXVIII Święto Szkoły: 25 kwietnia 2017r. (wtorek) godz. 1030

  8. Dzień Nauki i Techniki: 2 czerwca 2017r. (piątek) godz. 1030

  9. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ZSZ – 3k: 23 czerwca 2017r. (piątek)

  10. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017: 23 czerwca 2017r. (piątek) godz. 900

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzielą się na dwa okresy:

I - 1 września 2016r. – 22 grudnia 2016r. (dla klas IIIA, IIID, IIIE, IVe, IVi, IVs)
1 września 2016r. – 13 stycznia 2017r. (dla pozostałych klas) 

II - 2 stycznia 2017r. – 28 kwietnia 2017r. (dla klas IIIA, IIID, IIIE, IVe, IVi, IVs)
 16 stycznia 2017r. – 23 czerwca 2017r. (dla pozostałych klas) 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

2 maja i 16 czerwca 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,
4, 5, 8 maja 2017r. (MATURA – 2017) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,
12 stycznia 2017r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów technikum

Stałe spotkania z rodzicami

1) Zebrania informacyjne organizowane przez wychowawców: 

2016r. 2017r.
wrzesień marzec
listopad maj

oraz w miarę bieżących potrzeb.

 2) Terminy cyklicznych spotkań nauczycieli z rodzicami: pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1600 - 1700

2016r. 2017r.
3 października 2 stycznia
7 listopada 6 marca
5 grudnia 3 kwietnia
15 maja
5 czerwca

fundusze