fundusze

 


Projekt Bogaci w kompetencje”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


 Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3Kształcenie zawodowe 
Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019
Budżet projektu: 1 657 720,51 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 491 948,45 PLN


 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia100 uczniów Technikum kierunku technik pojazdów samochodowych i Zasadniczej Szkoły Zawodowejkierunku mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie poprzez organizację szkoleń z branży samochodowej kończących się certyfikatami,zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz przeszkolenie 7 nauczycieli m.in.z obsługi zakupionego sprzętu.                                                                                                                                                                                                              

W ramach projektu przewiduje się:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:

1) Współczesna branża samochodowa a ochrona antystatyczna,
2) Innowacyjne metody diagnozy pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (MODUŁ 1),
3) Innowacyjne metody napraw pakietów elektronicznych we współczesnych pojazdach samochodowych (MODUŁ 2),
4) Podstawy obsługi silników diesla dla początkujących mechaników,
5 )Nowości w silnikach diesla (80% teorii, 20% praktyki),
6) Podstawy napraw silników benzynowych dla początkujących mechaników(50% teorii, 50% praktyki),
7) Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych (50% teorii, 50% praktyki),

 

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli:
1) Diagnostyka nowoczesnych układów zasilania silników diesla,
2) Geometria zawieszenia pojazdów,
3) Hybrydowe układy napędowe,
4) Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu,

Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu
Realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.     

Regulamin staży zawodowych 2018
Harmonogram wsparcia - staż zawodowy 


Harmonogram organizacji zajęć zawodowych w ramach projektu „Bogaci w kompetencje” w roku szkolnym 2017/18 znajduje się pod podanym linkiem: Harmonogram oraz harmonogram


Rekrutacja

Informacja o rekrutacji oraz regulamin rekrutacji w ramach projektu „Bogaci w kompetencje” na rok szkolny 2017/2018 znajdują się pod podanymi linkami: INFORMACJA, REGULAMIN.

Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów: 
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie równość
Oświadczenie rodzica/opiekuna
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym


 „Bogaci w kompetencje”- II rok realizacji projektu

- Regulamin

- Załączniki

 

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

Lp. Współczesna branża samochodowa a ochrona antystatyczna Godziny prowadzenia zajęć Wielkość grupy
1 29.10.2018 800 - 1500 10 osób
2 30.10.2018 800 - 1500 10 osób
3 31.10.2018 800 - 1500 10 osób
4 03.01.2019 800 - 1500 10 osób
5 04.01.2019 800 - 1500 10 osób

 

Rozkład przerw:

- pierwsza przerwa w godzinach 930 do 945,

- przerwa obiadowa w godzinach 1115 do 1145,

- druga przerwa w godzinach 1315 do 1330

 

fundusze