TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2019r.

Sesja: styczeń – luty 2019r.
Część pisemna: 10 stycznia 2019r.
Część praktyczna:
- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 9 stycznia 2019r.
- w pozostałych kwalifikacjach: od 11 stycznia do 16 lutego 2019r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019: 22 marca 2019r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019r.: 24 maja 2019r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 23 marca 2018r.

Sesja: czerwiec – lipiec 2019r.
Część pisemna: 18 czerwca 2019r.
Część praktyczna:
- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 17 czerwca 2019r.
- w pozostałych kwalifikacjach: od 21 czerwca do 4 lipca 2019r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 30 sierpnia 2019r.

fundusze