TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2018r.

Sesja: styczeń – luty 2018r.
Część pisemna: 11 stycznia 2018r.
Część praktyczna:
- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 10 stycznia 2018r.
- w pozostałych kwalifikacjach: od 12 stycznia do 17 lutego 2018r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 23 marca 2018r.

Sesja: czerwiec – lipiec 2018r.
Część pisemna: 19 czerwca 2018r.
Część praktyczna:
- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 26 czerwca 2018r.
- w pozostałych kwalifikacjach: od 22 czerwca do 4 lipca 2018r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 31 sierpnia 2018r.

fundusze