TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2017r.

Sesja: styczeń – luty 2017r.
Część pisemna: 12 stycznia 2017r.
Część praktyczna:
- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 9 stycznia 2017r.
- w pozostałych kwalifikacjach: od 16 stycznia do 23 lutego 2017r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 31 marca 2017r.

Sesja: maj – lipiec 2017r.
Część pisemna: 20 czerwca 2017r.
Część praktyczna:
- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja: 26 czerwca 2017r.
- w pozostałych kwalifikacjach: od 16 czerwca do 8 lipca 2017r.

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 25 sierpnia 2017r.

fundusze