Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie:
- od 4 do 26 maja 2018r. – języki obce nowożytne
- od 8 do 20 maja 2018r. – język polski
 

Część pisemna  egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie: 

matura2018 

 

 

Wydanie świadectw dojrzałości 3 lipca 2018r.

 

Egzamin w terminie poprawkowym:
Egzamin pisemny: 21 sierpnia 2018r.(wtorek), godz. 9.00
Egzamin ustny: 21 – 22 sierpnia 2018r.

 

Egzamin w terminie dodatkowym: 4 – 20 czerwca 2018r.

 

fundusze