Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie:
- od 6 do 25 maja 2019r. – języki obce nowożytne
- od 9 do 22 maja 2019r. – język polski
 

Część pisemna  egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie: 

 

matura 2019

 

 

Wydanie świadectw dojrzałości 4 lipca 2019r.

 

Egzamin w terminie poprawkowym:
Egzamin pisemny: 20 sierpnia 2019r.(wtorek), godz. 9.00
Egzamin ustny: 20 – 21 sierpnia 2019r.

 

Egzamin w terminie dodatkowym: 3 – 19 czerwca 2019r.

 

fundusze