Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej https://lodzkie.edu.com.pl

Przypominamy, że wniosek o przyjęcie składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

fundusze