I. Liceum Ogólnokształcące 3 – letnie 

  1. klasa IA - oddział z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki, geografii
  2. klasa ID - oddział z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie
  3. klasa IE - oddział z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, matematyki

 

II. Technikum 4 – letnie

  1. klasa Ie - oddział kształcący w zawodzie technik elektronik z rozszerzonym programem nauczania  matematyki i informatyki
  2. klasa Ii - oddział kształcący w zawodzie technik informatyk  z rozszerzonym programem nauczania  matematyki  informatyki
  3. klasa Is - oddział kształcący w zawodzie technik pojazdów samochodowych  z rozszerzonym programem nauczania  matematyki  fizyki

 

III. Szkoła Branżowa I-go stopnia 3 – letnia

klasa 1k/m – oddział kształcący w zawodzie mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych

 

fundusze