Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej https://lodzkie.edu.com.pl

Przypominamy, że wniosek o przyjęcie składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

 I. Liceum Ogólnokształcące 3 – letnie 

  1. klasa IA - oddział z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki, geografii
  2. klasa ID - oddział z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie
  3. klasa IE - oddział z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, matematyki

 

II. Technikum 4 – letnie

  1. klasa Ie - oddział kształcący w zawodzie technik elektronik z rozszerzonym programem nauczania  matematyki i informatyki
  2. klasa Ii - oddział kształcący w zawodzie technik informatyk  z rozszerzonym programem nauczania  matematyki  informatyki
  3. klasa Is - oddział kształcący w zawodzie technik pojazdów samochodowych  z rozszerzonym programem nauczania  matematyki  fizyki

 

III. Szkoła Branżowa I-go stopnia 3 – letnia

klasa 1k/m – oddział kształcący w zawodzie mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych

 

1) Historia szkoły

Wiosną 1965r. rozpoczęto pierwsze prace przy budowie nowej szkoły i internatu. logo
Budynki te zostały przekazane do użytku 2 września 1968 r.

W roku 1971 Zespół Szkół Zawodowych obejmował 5 typów szkół.

W roku 1992 w Zespole Szkół Nr 1 powstał nowy typ szkoły - Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, w roku 1995 Liceum Techniczne, zaś w roku 2002 Liceum Profilowane.

W roku 2012 szkoła obchodziła jubileusze:
- 60 – lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
- 50 – lecia Technikum
- 20 – lecia Liceum Ogólnokształcącego
- 10 – lecia Liceum Profilowanego

Czytaj więcej...

fundusze