U W A G A !

Uczniowie, którzy nie mają dopisanych numerów pesel na legitymacjach szkolnych proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu w celu uzupełnienia wpisu. Jednocześnie przypominamy, że legitymacje bez numeru PESEL, będą traktowane jako nieważne i nie dające uprawnień do ulgowego przejazdu.

 

fundusze