Biblioteka szkolna jest między przedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji naukowej, służącym uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 

  Jest największą biblioteką szkolną w powiecie kutnowskim. Jej powierzchnia użytkowa wynosi 160 m2 i składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni (z 35 miejscami) oraz magazynu zbiorów.

 

 Czytelnia wyposażona jest w cztery stanowiska multimedialne.

 Pracujemy w oparciu o program MOL 2000+. Informacje o zbiorach można uzyskać za pomocą szkolnej bazy danych.

 

 Możemy poszczycić się ponad 28 tysiącami woluminów książek i dużym zasobem zbiorów multimedialnych.

  Gromadzimy książki, czasopisma dla nauczycieli i uczniów oraz inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły.

 

 Biblioteka jest tym miejscem, gdzie zagląda każdy uczeń.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie bowiem bogactwo lektur i książek beletrystycznych przyciąga rzesze czytelników.

 

 Pełni ona także funkcję rekreacyjną. Sprzyja temu estetyczny, przyjemny

  i nowoczesny lokal, a także osobowość nauczycieli bibliotekarzy ,

  o czym świadczą liczne odwiedziny biblioteki przez absolwentów naszej szkoły.

 

 

 

Czasopisma prenumerowane w bibliotece

BIBLIOTEKA W SZKOLE

BIOLOGIA W SZKOLE

CHEMIA W SZKOLE

CHIP. MAGAZYN KOMPUTEROWY

 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA

 ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH

FIZYKA W SZKOLE

 GEOGRAFIA W SZKOLE

 GŁOS NAUCZYCIELSKI

 MATEMATYKA

PC WORLD KOMPUTER. EDYCJA DVD

POLONISTYKA

 PSYCHOLOGIA W SZKOLE

SŁUŻBA PRACOWNICZA

 

 
Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach :
 
PONIEDZIAŁEK  7.30 – 15.45
WTOREK  7.30 – 15.45
ŚRODA  7.30 – 15.45
CZWARTEK  7.30 – 15.45
PIĄTEK  7.30 – 15.30
 

fundusze