bhp08

 

W dniu 22.03.2018r. w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie odbył się „VI konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy” przeznaczony dla uczniów o specjalnościach zawodowych. Organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy z Łodzi oraz Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica. Z ramienia szkoły organizatorką konkursu była Krystyna Wąs.

Czytaj więcej...

Nagrody Prezydenta Miasta za najlepsze prace dyplomowe na temat Kutna dla absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

pmkW dniu 28 lutego 2018 roku Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Kutna dokonała oceny ofert konkursowych, które wpłynęły w ramach ogłoszonego przez Prezydenta „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna”.
Pracom komisji przewodził pan Zbigniew Wdowiak - Zastępca Prezydenta Miasta Kutno. W pracach komisji uczestniczyły m.in. panie: dr inż. arch. Małgorzata Denis i dr inż. arch. Anna Majewska. Radę Miasta Kutno, w pracach Komisji Konkursowej, reprezentowała pani Barbara Rostek-Nowacka. Po raz pierwszy, w 5-letniej edycji konkursu, komisja rekomendowała do nagrody finansowej wszystkie zgłoszone prace dyplomowe. Zadecydował o tym, przede wszystkim ich wysoki poziom, który został potwierdzony pozytywnymi rekomendacjami, wyrażonymi przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej...

zw 2

 

W dniu 14 lutego 2018 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu patriotycznego „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!”. Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego przez Posła na Sejm RP Piotra Polaka i Senatora RP Przemysława Błaszczyka. Etap szkolny wygrał uczeń klasy II D Rosiewicz Franciszek.

Czytaj więcej...

brazowe technikum 2018

 

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie w rankingu miesięcznika "Perspektywy" zajęło 286 w kraju uzyskując tytuł "Brązowej Szkoły 2018". W województwie łódzkim technikum zostało sklasyfikowane na 19 miejscu.
III Liceum Ogólnokształcące zajęło 49 miejsce województwie łódzkim.

fundusze