perspektywy2017

 

W rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 tygodnika "Perspektywy" III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica zajęło 359 miejsce wśród 500 najlepszych liceów w kraju. W województwie łódzkim nasza szkoła zajęła 32 miejsce.

W rankingu techników Technikum Nr 1 zajęło 19 miejsce w województwie łódzkim.

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
W technikach oceniano również czwarte kryterium: wyniki egzaminów zawodowych.
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

USKI 05

 

W dniu dzisiejszym (3 stycznia 2017r.) Julia Kowalska otrzymała, z rąk Pani Beaty Suchcickiej, Dyrektora Regionalnego Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego, list gratulacyjny Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie, która ufundowała stypendium dla uczennicy za osiągnięcia i wyniki w nauce.

 

Czytaj więcej...

zw2016 01

13 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 1 odbył się etap szkolny konkursu "Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!" przygotowanego przez Senatora RP Przemysława Błaszczyka i Posła na Sejm RP Piotra Polaka. W konkursie wzięło udział 27 uczniów naszej szkoły. 2 stycznia 2017 roku nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz upominków, dla wszystkich uczestników, przez Dyrektora Janusza Pawlaka oraz organizatorów konkursu.

Czytaj więcej...

 

rs01

 

Dobiega końca rok 2016 – ustanowiony przez senat Rokiem Henryka Sienkiewicza. W naszej szkole podjęte zostały różne działania służące popularyzacji pisarza i idei zawartych w jego twórczości. Sfinalizowaniem tych obchodów był dzień 19 XII 2016 roku – uczniowie klas IE i ID spotkali się w świetlicy szkolnej, obejrzeli prezentację multimedialną poświęcona życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, uczestniczyli w quizie sprawdzającym ich wiedzę o pisarzu i obejrzeli film „Quo vadis”.

Anna Urbańska
Anna Kozień

Czytaj więcej...


mopk2016

15 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach odbyła się XV edycja konkursu "Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego". Mistrzem Ortografii Powiatu Kutnowskiego został Adrian Czerwiński ucz. klasy IE ( który również w konkursie ortograficznym "O Pióro Starosty Kutnowskiego" zajął wysokie - III miejsce), zaś wyróżnienie zdobyła Oliwia Kotarska także z klasy I E.
Zwycięzcom gratulujemy sukcesu!


pl

 

Przedstawiciele władz Powiatu w osobach: Zdzisława Trawczyńskiego – Wicestarosty Powiatu Kutnowskiego i Artura Gieruli – Członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego zajmującego się powiatową oświatową podpisali porozumienie o współpracy dydaktyczno – metodycznej z Politechniką Łódzką reprezentowana przez prof. dr. hab. inż. Sławomira Wiaka – Rektora Politechniki.

ort2016 01

Za nami już V edycja Konkursu Ortograficznego „O Pióro Starosty Kutnowskiego”. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie idei poprawnej polszczyzny i dbanie o czystość i piękno języka polskiego.
Z roku na rok przybywa chętnych, aby zmierzyć się z zawiłościami polskiej ortografii. 9 grudnia 2016 r. aż 35 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przystąpiło do konkursowych zmagań.
Konkurs został przygotowany przez nauczycieli języka polskiego ZS NR 1 im. St. Staszica w Kutnie: p. Agatę Sikorską, p. Annę Kozień, p. Annę Urbańską, p. Katarzynę Śnieg, p. Dorotę Wojculewicz i bibliotekarkę – p. Dorotę Krajewską.

Czytaj więcej...

fundusze