JK

30 X 2017r. uczniowie klasy IIA oglądali w KDK-U spektakl "Janowym piórem"
Twórczość mistrza z Czarnolasu to opis całej ludzkiej egzystencji. Relacja bogatego życia, gdzie na papier przelane zostały wszystkie jego przejawy. W spektaklu przygotowanym przez artystów Teatru ARTENES Jan Kochanowski został ukazany jako człowiek, który żył, myślał, kochał i cierpiał jak my wszyscy. Pomysł i realizacja spektaklu bardzo podobały się wszystkim uczniom. Katarzyna Śnieg

cnk01

W dniu 4 października 2017 r. 60 uczniów wraz z 5 nauczycielami z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczestniczyło w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Klucze do sukcesu – podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16 prowadzonego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

metro

Metro, czyli klasa III D gdzieś między fikcją a rzeczywistością…


Świat się zmienia,
Padają mury, otwierają się granice(…)
Niezmienne pozostają tylko marzenia...
... marzenia młodych ludzi, nasze marzenia

Czytaj więcej...

spacer05

Czy można lepiej uczcić 130-te „urodziny” „Lalki” B. Prusa (29.09.1887r. ukazał się pierwszy odcinek utworu w „Kurierze Codziennym”) niż spacerem śladami bohaterów tej powieści? Chyba nie. Dlatego 29.09.2017r. klasa IIID powędrowała ścieżkami Wokulskiego i innych postaci z książki. Warszawa inspirowała pisarza, a on jak nikt inny przedtem uczynił to miasto nieśmiertelnym.

Czytaj więcej...

sm2017 4

Na to pytanie uczniowie klas maturalnych: IIID, IIIE,IIIA szukali odpowiedzi 29.09.2017r. na Salonie Maturzystów w Łodzi. Wszystko o maturze, studiach i przyszłości: czego spodziewać się na egzaminach, co i gdzie studiować, czym kierować się przy wyborze dalszej drogi kształcenia. A może studiować w Anglii?

Czytaj więcej...

 

wesele10

Wpisując się w obchody Dnia Głośnego Czytania (29 września) oraz Narodowe Czytanie 2017 (inauguracja akcji miała miejsce 2 września 2017r.) - w miniony piątek na lekcji języka polskiego zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Czytaj więcej...

fundusze