lutowanie02

 

 

W dniu 18 kwietnia 2018r. odbyły się III Mistrzostwa Polski w lutowaniu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IVe Łukasz Brudnicki i Dominik Borysewicz. Dominik zajął II miejsce uzyskując tytuł Wicemistrza Polski.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

p03

Bardzo dobrze w półfinale wojewódzkim w piłce nożnej w ramach „Licealiady” wypadła reprezentacja Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. W zawodach organizowanych przez skierniewicki Szkolny Związek Sportowy udział wzięło pięć szkół (mistrzowie powiatów - kutnowskiego, łowickiego, rawskiego oraz skierniewickiego): ZS Nr 1 w Kutnie, ZSP nr 1 w Łowiczu, ZSP w Bolimowie, LO w Rawie Mazowieckiej oraz gospodarze ZSZ Nr 2 w Skierniewicach. Uczniowie „Staszica” w pierwszym meczu pokonali 2:1 LO w Rawie Mazowieckiej, zaś w finale wygrali 3:1 z rówieśnikami ze Skierniewic. Zawody odbyły się 19 kwietnia 2018 roku w Skierniewicach. Reprezentacja „Staszica” uzyskała awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 24 kwietnia w Pajęcznie. 

Czytaj więcej...

CH01

 

 

17 kwietnia 2018 roku odbył się trzeci szkolny konkurs pięknego czytania, będący hołdem złożonym Zbigniewowi Herbertowi. Pierwszy poświęcony był twórczości Henryka Sienkiewicza, drugi dokonaniom Josepha Conrada. Wydarzenie to wpisuje się w obchody 2018 roku jako Roku Zbigniewa Herberta. W uchwale Sejmu Rzeczpospolitej zapisano, że 28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta - "jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. W uchwale sejmu napisano także, że: „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń".

Czytaj więcej...

 

bhp08

 

W dniu 22.03.2018r. w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie odbył się „VI konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy” przeznaczony dla uczniów o specjalnościach zawodowych. Organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy z Łodzi oraz Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica. Z ramienia szkoły organizatorką konkursu była Krystyna Wąs.

Czytaj więcej...

Nagrody Prezydenta Miasta za najlepsze prace dyplomowe na temat Kutna dla absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie

pmkW dniu 28 lutego 2018 roku Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Kutna dokonała oceny ofert konkursowych, które wpłynęły w ramach ogłoszonego przez Prezydenta „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna”.
Pracom komisji przewodził pan Zbigniew Wdowiak - Zastępca Prezydenta Miasta Kutno. W pracach komisji uczestniczyły m.in. panie: dr inż. arch. Małgorzata Denis i dr inż. arch. Anna Majewska. Radę Miasta Kutno, w pracach Komisji Konkursowej, reprezentowała pani Barbara Rostek-Nowacka. Po raz pierwszy, w 5-letniej edycji konkursu, komisja rekomendowała do nagrody finansowej wszystkie zgłoszone prace dyplomowe. Zadecydował o tym, przede wszystkim ich wysoki poziom, który został potwierdzony pozytywnymi rekomendacjami, wyrażonymi przez pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej...

fundusze