gc01

 

"Staszic" już po raz kolejny wziął udział w ogólnopolskiej akcji NARODOWEGO CZYTANIA. We wtorkowe południe w cukierni Państwa Wasiaków uczennice kl. IID: Karolina Janczak, Agata Kopeć i Paulina Szczepaniak czytały "Przedwiośnie" mieszkańcom Kutna.

 

Czytaj więcej...

rozp01

Za nami uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Nad przebiegiem uroczystości czuwała nowa dyrekcja w składzie: dyrektor szkoły - mgr inż. Andrzej Pudłowski, wicedyrektor- mgr Agnieszka Jóźwiak oraz wicedyrektor - mgr Agnieszka Wajgner- Matusiak. W inauguracji roku szkolnego w „Staszicu” uczestniczyli: Krzysztof Debich – Starosta Kutnowski, Zbigniew Burzyński - Prezydent Miasta Kutno, Bartosz Serenda – przew. Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu, Ewa Rzymkowska - pracownik biura senatora Przemysława Błaszczyka, Jolanta Pietrusiak – dyrektor biura posła Tadeusza Woźniaka, Marcin Motylewski – dyrektor biura posła Tomasza Rzymkowskiego, Mariusz Kozarski – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Aneta Nowogórska – reprezentująca Radę Rodziców (zastępująca przewodniczącą Agnieszkę Stachowską), Anna Grabowska – koordynator projektów unijnych oraz Piotr Wójciński – prezes zarządu Stowarzyszenia Koła Absolwentów.

 

Czytaj więcej...

Wydawanie dyplomów i suplementów z odbytych w sesji letniej 2018r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, odbywać się będzie w dniu 31.08.2018r. (piątek) od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły. Dyplom może odebrać także osoba posiadająca imienne upoważnienie posiadacza dyplomu. Przypominamy, że upoważnienie powinni zawierać m.in. numer i serię dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dyplomu

Losy01

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Zespole szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach historycznych.

Największe osiągnięcia to tytuły naszych uczniów w olimpiadzie przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, tytuł laureata który uzyskał Adam Romański z klasy II A oraz tytuł finalisty w tej samej olimpiadzie, który wywalczył Kuba Jędrzejczak z klasy III E. Obydwaj uczniowie na mocy obowiązujących przepisów zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z historii.
Ostatnie zmagania finałowe w tej olimpiadzie miały miejsce 7 i 8 czerwca br. w Warszawie, składały się z licznych często trudnych zadań, a zostały zakończone 9 czerwca wręczeniem dyplomów i nagród w Galerii Porczyńskich.
Ten sukces to wynik olbrzymiej pracowitości tych młodych ludzi, oraz właściwej atmosfery i opieki jaka została stworzona w szkole przez nauczycieli i opiekuna Pana Jana Zawadzkiego. Warto zaznaczyć że uczniowie, o których mowa, uzyskali tytuły laureatów w tej samej olimpiadzie już rok wcześniej.

Czytaj więcej...

UCZNIOWIE „STASZICA” LAUREATAMI KONKURSU
AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ACCH

 

18 października uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (klasa II E) uczestniczyli w uroczystej inauguracji Akademii Ciekawej Chemii na Wydziale Chemii UŁ. Inauguracja przygotowana była na wzór inauguracji roku akademickiego w auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej.

Najbardziej aktywnymi członkami ACCH byli uczniowie klasy IIE (biologiczno-chemiczno-matematycznej):

Czytaj więcej...

29s 36

 

 

18 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy uroczystość XXIX Święta Szkoły. Otwarcia święta i powitania gości dokonała Pani Małgorzata Żurada wicedyrektor szkoły, która nawiązała do 50-lecia oddania do użytku budynku szkoły. Prezentacja multimedialna oraz krótki zarys historyczny, jaki przedstawiła uczestnikom święta, pozwoliły poznać lata budowy szkoły i przekazania we wrześniu 1968 roku do użytku nowego budynku przy Oporowskiej 7. Nowy budynek szkolny dysponował wówczas 18 gabinetami przedmiotowymi, salą gimnastyczną i świetlicą.

Czytaj więcej...

fundusze