IS 1

 

 

Dnia 17 stycznia 2018r. prawie 300 osobowa grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielami opiekunami, uczestniczyła w niezwykłym spotkaniu, które odbyło się w sali KDK dzięki życzliwości dyrektora KDK p. Radosława Rojewskiego.

 

 

 

Czytaj więcej...

wr1

W ramach Ogólnopolskich Warsztatów OKM 1940 „Ostaszków–Kalinin–Miednoje”, 12 stycznia 2018 roku odbyła się na terenie naszej szkoły niezwykła lekcja, podczas której uczniowie spotkali się z prezesem stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” panem Jarosławem Olbrychskim, który wygłosił referat o etosie służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Czytaj więcej...

dyktando12

8 grudnia 2017r. w "Staszicu" odbyła się VI edycja Konkursu Ortograficznego "O Pióro Starosty Kutnowskiego". Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie idei poprawnej polszczyzny oraz dbanie o czystość i piękno języka ojczystego. 

Konkurs został przygotowany przez nauczycieli języka polskiego Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie: p. Agatę Sikorską, p. Annę Urbańską, p. Annę Kozień, p. Katarzynę Śnieg i nauczyciela bibliotekarza – p. Dorotę Krajewską.

Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Kutnowski Pan Krzysztof Debich.

Czytaj więcej...

JK

30 X 2017r. uczniowie klasy IIA oglądali w KDK-U spektakl "Janowym piórem"
Twórczość mistrza z Czarnolasu to opis całej ludzkiej egzystencji. Relacja bogatego życia, gdzie na papier przelane zostały wszystkie jego przejawy. W spektaklu przygotowanym przez artystów Teatru ARTENES Jan Kochanowski został ukazany jako człowiek, który żył, myślał, kochał i cierpiał jak my wszyscy. Pomysł i realizacja spektaklu bardzo podobały się wszystkim uczniom. Katarzyna Śnieg

cnk01

W dniu 4 października 2017 r. 60 uczniów wraz z 5 nauczycielami z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczestniczyło w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Klucze do sukcesu – podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16 prowadzonego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

metro

Metro, czyli klasa III D gdzieś między fikcją a rzeczywistością…


Świat się zmienia,
Padają mury, otwierają się granice(…)
Niezmienne pozostają tylko marzenia...
... marzenia młodych ludzi, nasze marzenia

Czytaj więcej...

fundusze