zw2

27 lutego 2017 roku odbył się powiatowy konkurs „Drogi Żołnierzy Wyklętych”. Konkurs objęty został partonatem honorowym sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Grzegorza Schreibera. W konkursie wzięła udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu kutnowskiego. Uczeń naszej szkoły Tomasz Albiniak z klasy IIIe technikum, wykazał się największą wiedzą i zwyciężył w rywalizacji.

Nagrody dla najlepszych wręczał osobiście poseł na Sejm RP Grzegorz Schreiber. Celem projektu w ramach którego odbył się między innymi konkurs wiedzy, było popularyzowanie wiedzy z historii wojskowości oraz losach Żołnierzy Wyklętych.  Opiekunem uczniów z naszej szkoły biorących udział w projekcie był pan Paweł Babecki.

cisco 01

W dniach od 9 do 13 stycznia 2017r. dziesięcioosobowa grupa uczniów klasy 3i (technik informatyk) uczestniczyła w zajęciach z sieci CISCO, inaugurując cykl szkoleń realizowanych w ramach projektu "Zawodowcy na start". Pod okiem trenera uczniowie budowali różne sieci komputerowe w symulatorze a także na przełącznikach i routerach CISCO. Zajęcia prowadzone były w atrakcyjny sposób, ukierunkowane na praktyczne umiejętności konfiguracji sieci komputerowych. Podsumowaniem szkolenia był egzamin który wszyscy zdali z bardzo dobrymi wynikami otrzymując certyfikat Akademii CISCO.

Czytaj więcej...

OWT 1

11 stycznia 2017 roku uczniowie Technikum Nr 1, Bartosz Czerwiński kl.IIIe oraz Michał Najberg kl. IVe uczestniczyli w zawodach II-go stopnia XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w Łodzi. Organizatorem OWT jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej a jej patronem honorowy w tym roku jest Minister Gospodarki.

Czytaj więcej...

perspektywy2017

 

W rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 tygodnika "Perspektywy" III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica zajęło 359 miejsce wśród 500 najlepszych liceów w kraju. W województwie łódzkim nasza szkoła zajęła 32 miejsce.

W rankingu techników Technikum Nr 1 zajęło 19 miejsce w województwie łódzkim.

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
W technikach oceniano również czwarte kryterium: wyniki egzaminów zawodowych.
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.

USKI 05

 

W dniu dzisiejszym (3 stycznia 2017r.) Julia Kowalska otrzymała, z rąk Pani Beaty Suchcickiej, Dyrektora Regionalnego Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego, list gratulacyjny Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie, która ufundowała stypendium dla uczennicy za osiągnięcia i wyniki w nauce.

 

Czytaj więcej...

zw2016 01

13 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 1 odbył się etap szkolny konkursu "Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!" przygotowanego przez Senatora RP Przemysława Błaszczyka i Posła na Sejm RP Piotra Polaka. W konkursie wzięło udział 27 uczniów naszej szkoły. 2 stycznia 2017 roku nastąpiło uroczyste wręczenie nagród oraz upominków, dla wszystkich uczestników, przez Dyrektora Janusza Pawlaka oraz organizatorów konkursu.

Czytaj więcej...

 

rs01

 

Dobiega końca rok 2016 – ustanowiony przez senat Rokiem Henryka Sienkiewicza. W naszej szkole podjęte zostały różne działania służące popularyzacji pisarza i idei zawartych w jego twórczości. Sfinalizowaniem tych obchodów był dzień 19 XII 2016 roku – uczniowie klas IE i ID spotkali się w świetlicy szkolnej, obejrzeli prezentację multimedialną poświęcona życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, uczestniczyli w quizie sprawdzającym ich wiedzę o pisarzu i obejrzeli film „Quo vadis”.

Anna Urbańska
Anna Kozień

Czytaj więcej...

fundusze