dlaniepodl02W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej”. Uroczystość została objęta Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego. W konkursie wzięło udział 22 uczestników z następujących szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych: 

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie,
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie,
3. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie,
4. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie,
5. Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie,
6. Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku,
7. Zespołu Szkół Nr 1 w Krośniewicach,
8. Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach,
9. Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych,
10. Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Szczycie,
11. Szkoły Podstawowej w Witoni.

Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach: klasy VII-VIII szkół podstawowych oraz klasy III gimnazjum. Artystyczne interpretacje utworów patriotycznych oceniało jury w składzie: przewodnicząca - Agnieszka Jóźwiak, wicedyrektor ZS Nr 1 w Kutnie oraz nauczyciele języka polskiego ZS Nr 1 w Kutnie: Anna Chmielecka, Anna Kozień, Anna Mazur, Agata Sikorska i Anna Urbańska.
Po burzliwych obradach jury wyłoniło zwycięzców:

a) klasy VII-VIII szkół podstawowych:
I miejsce – Natalia Dębska, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie,
II miejsce – Anna Kowalczyk, SP im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych,
III miejsce – Maja Syska, SP Nr 1 im. T. Kościuszki w Kutnie,
Wyróżnienie – Amelia Góral, SP im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku.

b) klasy III gimnazjalne:
I miejsce – Zofia Chmielecka, ZS Nr 1 w Krośniewicach,
II miejsce – Natalia Sobczyk, SP Nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie,
III miejsce – Joanna Smakowska, SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie,
Wyróżnienie – Marcelina Czajkowska, SP Nr 5 im. H. Sienkiewicza w Kutnie.

Nagrody główne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie wręczyli: dyrektor szkoły, pan Andrzej Pudłowski oraz Starosta Kutnowski, pan Krzysztof Debich.
Dziękujemy nauczycielom języka polskiego za przygotowanie uczniów, zaś wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

dlaniepodl01 dlaniepodl03 dlaniepodl04

dlaniepodl05 dlaniepodl06 dlaniepodl07 dlaniepodl09

dlaniepodl08 dlaniepodl09dlaniepodl10 dlaniepodl12

dlaniepodl13 dlaniepodl14 dlaniepodl15

dlaniepodl16 dlaniepodl17 dlaniepodl18 dlaniepodl19

fundusze