czyt1

 

W dniu 1 października 2018 r. uczniowie klasy I e wraz z wychowawczynią Panią Mariolą Stasiak oraz nauczycielem bibliotekarzem Panią Moniką Borkowską czytali na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego utwory patriotyczne, głównie poezję. Utwory zaczerpnięto ze zbioru „Rozkwitały pąki białych róż…”

 

Czytanie to miało na celu popularyzację czytania w środowisku lokalnym oraz promocję książki i czytelnictwa w ramach Dnia Głośnego Czytania, a także z racji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Pracownik Muzeum Regionalnego w Kutnie Pan Kazimierz Śwircz wygłosił ciekawą prelekcje na temat „Drogi do wolności w kutnowskiem”.

czyt2 czyt3 czyt4

fundusze