logozs1                                    logopowiat

Z A P R O S Z E N I E


Dyrekcja i nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica
w Kutnie mają przyjemność zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych
i podstawowych powiatu kutnowskiego do udziału
w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej
„Dla Niepodległej”

Przedsięwzięcie to ma na celu uczczenie 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
Jest także jedną z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień młodzieży.
Mając świadomość, iż sam udział w konkursie jest oznaką przynależności
do elitarnego grona wrażliwych na piękno języka ojczystego,
zachęcamy do zaprezentowania swojego talentu.
Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie (regulamin, karta zgłoszenia uczestników konkursu)
w załączeniu. Dostępne są one również na stronie: www.staszickutno.pl.

                                                             Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
                                                          im. St. Staszica w Kutnie

                                                           mgr inż. Andrzej Pudłowski

 

Regulamin konkursu

fundusze