rozp01

Za nami uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Nad przebiegiem uroczystości czuwała nowa dyrekcja w składzie: dyrektor szkoły - mgr inż. Andrzej Pudłowski, wicedyrektor- mgr Agnieszka Jóźwiak oraz wicedyrektor - mgr Agnieszka Wajgner- Matusiak. W inauguracji roku szkolnego w „Staszicu” uczestniczyli: Krzysztof Debich – Starosta Kutnowski, Zbigniew Burzyński - Prezydent Miasta Kutno, Bartosz Serenda – przew. Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu, Ewa Rzymkowska - pracownik biura senatora Przemysława Błaszczyka, Jolanta Pietrusiak – dyrektor biura posła Tadeusza Woźniaka, Marcin Motylewski – dyrektor biura posła Tomasza Rzymkowskiego, Mariusz Kozarski – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Aneta Nowogórska – reprezentująca Radę Rodziców (zastępująca przewodniczącą Agnieszkę Stachowską), Anna Grabowska – koordynator projektów unijnych oraz Piotr Wójciński – prezes zarządu Stowarzyszenia Koła Absolwentów.

 

Zaproszeni goście życzyli społeczności staszicowskiej sukcesów w nauce i sporcie, a także satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrali: Paweł Sujecki oraz Sandra Szymańska, życząc uczniom i nauczycielom radosnego i efektywnego roku szkolnego 2018/2019. Na zakończenie podziękowali pani dr Małgorzacie Żuradzie oraz panu mgr Pawłowi Pedzie za pełnienie funkcji wicedyrektora i dyrektora szkoły.
Po południu odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych. Po części oficjalnej rodzice udali się na zebrania z wychowawcami klas.

rozp02 rozp03 rozp04

rozp05 rozp07 rozp09

rozp10 rozp11 rozp12

fundusze