CH01

 

 

17 kwietnia 2018 roku odbył się trzeci szkolny konkurs pięknego czytania, będący hołdem złożonym Zbigniewowi Herbertowi. Pierwszy poświęcony był twórczości Henryka Sienkiewicza, drugi dokonaniom Josepha Conrada. Wydarzenie to wpisuje się w obchody 2018 roku jako Roku Zbigniewa Herberta. W uchwale Sejmu Rzeczpospolitej zapisano, że 28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta - "jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. W uchwale sejmu napisano także, że: „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń".

Komisja konkursowa (przewodnicząca: pani wicedyrektor Małogorzata Żurada, nauczycielki języka polskiego) wyłoniła zwycięzców konkursu:
• I miejsce – Małgorzata Durmaj kl. IIID
• II miejsce – Julia Dźwinacka kl. IE
• III miejsce – Anna Kieszkowska kl. IIE
Oprawą artystyczną i organizacją konkursu zajęła się klasa IID LO

Anna Kozień

CH02 CH03  

CH04 CH05 

 

fundusze