wr1

W ramach Ogólnopolskich Warsztatów OKM 1940 „Ostaszków–Kalinin–Miednoje”, 12 stycznia 2018 roku odbyła się na terenie naszej szkoły niezwykła lekcja, podczas której uczniowie spotkali się z prezesem stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” panem Jarosławem Olbrychskim, który wygłosił referat o etosie służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Gość przedstawił losy policjantów II RP oraz uwarunkowania historyczne dotyczące służby mundurowych tamtego okresu. Wysokie wzorce moralne i uznanie społeczne jakim cieszyli się policjanci II Rzeczpospolitej oto ważne elementy przybliżone młodzieży. Pan Jarosław Olbrychski opowiadał o etosie zawodu policjanta dawniej i dzisiaj podkreślając, że zawód ten to ciężka, odpowiedzialna, ale jednocześnie zaszczytna służba na rzecz drugiego człowieka czy szerzej, społeczeństwa, a współcześni mundurowi powinni godnie naśladować policjantów II RP. Policjanci stoją na straży prawa, pomagają słabszym, ścigają przestępców, dbają o spokój i porządek publiczny. Ostaszków, Kalinin i Miednoje są nierozerwalnie związane z etosem służby funkcjonariuszy RP z uwagi na fakt , że zginęło tam blisko 8 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej. Lekcja miała na celu wypełnianie misji rodzin policjantów Policji Państwowej II Rzeczpospolitej, która polega na przywracaniu prawdy, ukazywaniu martyrologii tej formacji, ich poświęcenia dla ojczyzny oraz zachęcanie młodzieży do poznawania historii narodu polskiego.
Należy zaznaczyć, że Ogólnopolskie Warsztaty OKM 1940 „Ostaszków-Kalinin–Miednoje” objęte są patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Biura Historii i Tradycji Policji KGP, Policji 997 Biura Komunikacji Społecznej KGP, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Stowarzyszenia: Rodzina Policyjna 1939r.”

wr2 wr3

wr4 wr5

fundusze