Weronika

 

 

WERONIKA BOGDAŃSKA STYPENDYSTKĄ UNIWERSYTECKIEJ SZKOŁY KSZTAŁCENIA INDYWIDUALNEGO

Weronika jest uczennicą klasy II E III Liceum Ogólnokształcącego w Kutnie, osiąga sukcesy sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w wielu dziedzinach sportowych.

 

 

Najbardziej znaczące to:
- I miejsce w zawodach powiatowych ligi lekkoatletycznej dziewcząt (zespołowo 2017r)
- III miejsce w zawodach powiatowych w piłce koszykowej dziewcząt (zespołowo 2017r)
- VII miejsce w finale wojewódzkim ligi lekkoatletycznej dziewcząt (zespołowo 2017r)
- I miejsce w zawodach powiatowych sztafet pływackich dziewcząt (zespołowo 2017r)
- I miejsce w zawodach powiatowych w piłce ręcznej dziewcząt (zespołowo 2016r)
- I miejsce w zawodach powiatowych ligi lekkoatletycznej dziewcząt (zespołowo 2016r)
- III miejsce w rejonowej licealiadzie szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt (zespołowo 2016r)
- II miejsce w zawodach powiatowych w piłce nożnej dziewcząt (zespołowo 2016r)
- V miejsce w zawodach rejonowych Ligii lekkoatletycznej dziewcząt (zespołowo 2017r)

Weronika jest osobą bardzo ambitną, kreatywną i uzdolnioną w zakresie przedmiotów ścisłych w tym chemii czego przejawem są bardzo dobre wyniki z tych przedmiotów. Swoje umiejętności chętnie rozwija w ramach dodatkowych zajęć w szkole. Od roku 2017 Weronika bierze udział w projekcie unijnym realizowanym w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie „KLUCZE DO SUKCESÓW”. Weronika przejawia inicjatywę i kreatywność w nowych rozwiązaniach. Zarówno praca indywidualna jak i zespołowa nie stanowi dla niej żadnej przeszkody. Swoją otwartością i wysoką kulturą osobistą Weronika potrafi zjednać sobie sojuszników wielu swoich pomysłów. Jest bardzo komunikatywna i koleżeńska przez co bardzo lubiana przez rówieśników.

GRATULACJE !!!!

fundusze