JK

30 X 2017r. uczniowie klasy IIA oglądali w KDK-U spektakl "Janowym piórem"
Twórczość mistrza z Czarnolasu to opis całej ludzkiej egzystencji. Relacja bogatego życia, gdzie na papier przelane zostały wszystkie jego przejawy. W spektaklu przygotowanym przez artystów Teatru ARTENES Jan Kochanowski został ukazany jako człowiek, który żył, myślał, kochał i cierpiał jak my wszyscy. Pomysł i realizacja spektaklu bardzo podobały się wszystkim uczniom. Katarzyna Śnieg

fundusze