cnk01

W dniu 4 października 2017 r. 60 uczniów wraz z 5 nauczycielami z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczestniczyło w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Klucze do sukcesu – podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16 prowadzonego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie wzięli udział w wystawach stałych organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik takich jak „Tajemnice zmysłów i ludzkiego ciała”, „Fizyka wokół nas”, „W półmroku odkryj światło”, „Oko w oko z prądem”.
Uczniowie uczestniczyli również w trzech następujących laboratoriach zgodnie z ich preferencjami:
1. Laboratorium fizyczne – „Obudzić Krakena” - na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, jakie prawa fizyki pomagają trafiać do celu. Sprawdzili, co wpływa na zasięg rzutu ukośnego i jaka wiedza matematyczna jest potrzebna artylerzystom – 1 grupa 12 osobowa oraz druga grupa 16 osobowa.
2. Laboratorium chemiczne – „Analityczne rozterki” – na zajęciach uczniowie opracowali eksperymenty i wykonali odpowiednie pomiary. Mogli wcielić się w laborantów i zanalizować próbkę chemiczną – dwie grupy po 16 osób.
Celem laboratoriów była promocja nauk ścisłych, szczególnie chemii oraz fizyki.
Po zajęciach w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla wszystkich uczestników wyjazdu został zapewniony obiad.

W dniu 13 października 2017 r. 65 uczniów wraz z 5 nauczycielami z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie uczestniczyło w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu „Klucze do sukcesu – podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie” nr Projektu RPLD.11.01.02-10-B036/16 prowadzonego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie wzięli udział w wystawach stałych organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik takich jak „Tajemnice zmysłów i ludzkiego ciała”, „Fizyka wokół nas”, „W półmroku odkryj światło”, „Oko w oko z prądem”.
Uczniowie uczestniczyli również w trzech następujących laboratoriach zgodnie z ich preferencjami:
1. Laboratorium fizyczne – „Obudzić Krakena” - na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, jakie prawa fizyki pomagają trafiać do celu. Sprawdzili, co wpływa na zasięg rzutu ukośnego i jaka wiedza matematyczna jest potrzebna artylerzystom – 3 grupy 13 osobowe.
2. Laboratorium chemiczne – „Analityczne rozterki” – na zajęciach uczniowie opracowali eksperymenty i wykonali odpowiednie pomiary. Mogli wcielić się w laborantów i zanalizować próbkę chemiczną – 1 grupa 13 osobowa.
3. Laboratorium biologiczne – „Pokaż kotku co masz w środku” - podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak to możliwe że serce, płuca czy wątroba stają się przeźroczyste. Przekonali się też, jak przeźroczystość pomaga w badaniach naukowych oraz zobaczyli pierwsze organizmy eukariotyczne, które zostały zmodyfikowane genetycznie – 1 grupa 13 osobowa.
Celem laboratoriów była promocja nauk ścisłych, szczególnie chemii, biologii oraz fizyki.
Po zajęciach w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla wszystkich uczestników wyjazdu został zapewniony obiad.

cnk02 cnk08 cnk03

 cnk04 cnk05 

cnk06 cnk07

fundusze