28swieto077

25 kwietnia 2017 r. obchodziliśmy XXVIII Święto Szkoły. Uroczystego otwarcia Święta i powitania gości dokonała Pani Małgorzata Żurada wicedyrektor szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły p. Janusz Pawlak, który w swoim wystąpieniu z dumą podkreślał, iż jesteśmy szkołą wyróżniającą się w Kutnie i w powiecie. Nasi uczniowie nie tylko osiągają sukcesy w nauce, ale także wysokie noty w wielu dyscyplinach sportowych. Podkreślił również, że dzięki zaangażowaniu i pasji nauczycieli jak i uczniów, uczymy się w szkole nowoczesnej, przyjaznej i wciąż rozwijającej się.

Swoją obecności podczas święta szkoły zaszczycili nas m.in.: poseł na Sejm RP – p. Artur Dunin, wiceprezydent Miasta Kutno p. Jacek Boczkaja, wicestarosta kutnowski p. Zdzisław Trawczyński, członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Kutnie p. Artur Gierula, p. Jarosław Stachowski – V-ce prezes AMZ- Kutno, p. Radosław Rojewski- dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, p. Piotr Wójciński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Koło Absolwentów przy ZS Nr 1 w Kutnie, p. Agnieszka Stachowska i p. Mariola Rozmarynowicz – przedstawiciele Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Kutnie i przyjaciele szkoły. 

Wszyscy goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas naszego jubileuszu w swoich wystąpieniach nie szczędzili ciepłych i pełnych uznania słów pod adresem naszej szkoły.

Za szczególne zasługi dla szkoły dyrektor szkoły wyróżnił Medalem Srebrnym Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie:
1. p. Jana Zawadzkiego – nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie
2. p. Jarosława Stachowskiego - V-ce Prezesa AMZ - Kutno

Wręczono także stypendia ze Stowarzyszenia Edukacyjno -Sportowego „STASZIC-KUTNO”.
Otrzymali je uczniowie:
   Julia Mieszkowska kl. IIE
   Kinga Szczepańska kl. IIE
   Mateusz Ćwirko-Godycki kl. IIe
   Marcel Haczyk kl. IIA
   Jakub Łukasiewicz kl. IIA

Dyrektor szkoły nagrodził uczniów, którzy brali udział w licznych konkursach wewnątrzszkolnych.

W II części uroczystości odbyła się Gala Staśków 2017, jaka tradycyjnie odbywa się podczas Święta Szkoły. Podczas Gali maturzyści zaprezentowali walca w aranżacji p. Aleksandry Michalik. Zespół muzyczny, którzy stworzyli uczniowie akompaniował: Klaudii Sarniak kl. IIIE, Nikoli Waliszewskiej kl. IIID, Aleksandrze Chojnackiej kl. IIIA, Caroline van Assendelft van Wijck kl. IE, Maćkowi Dzięgielewskiemu kl. IIIA.

Całość Gali prowadzili Julia Kowalska, Maciej Gorący i Jakub Kuś. Należy dodać, że nad scenariuszem i przygotowaniem uczniów czuwała p. Ewa Pawłowska

Wyróżniono nauczycieli i uczniów w specjalnie dobranych kategoriach CSI czyli Centralnej Staszicowskiej Inspekcji:
1. Ścigany listem gończym - „Za prowadzenie lekcji bez nudy”. Zwycięzcą został Pan Mariusz Łubiński
2. Skazany na miano „Najlepszego agenta działającego z zaskoczenia”. Zwycięzcą został Pan Marcin Miedziński
3. Winny „Doskonałemu przekazywaniu wiedzy”. Zwycięzcą została Pani Małgorzata Żurada
4. Posądzony o „Największą cierpliwość”. Zwycięzcą została Pani Agnieszka Jóźwiak
5. Podejrzany o posiadanie „Super Mocy”. Zwycięzcą został Dominik Borysewicz kl. IIIe
6. Oskarżony w sprawie „Angażowania się w życie społeczne szkoły”. Zwycięzcą została Patrycja Engel kl. IIE
7. Zawodnik do „Zadań specjalnych”. Zwycięzcą została Oliwia Medyńska kl. IIIE
8. „Pojawiam się i znikam”. Zwycięzcą został Norbert Mikołajczyk kl. IIIA
9. Poszukiwana grupa przestępcza za „Zbrodnie Społeczne”. Zwycięzcą została klasa IIE

Nagrody specjalne dla wszystkich uczniów uczestniczących w Święcie Szkoły przygotował Samorząd Uczniowski.

Więcej zdjęć w galerii

fundusze