cc01

 

W dniu 20 kwietnia 2017 roku odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem "Czytam Conrada". Inicjatywa ta wpisuje się w obchody Roku Josepha Conrada oraz podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

  

 

 

Komisja konkursowa w składzie: M. Żurada, A. Kozień, A. Urbańska, A. Sikorska i K. Śnieg oceniała m.in poprawność warsztatową, stronę emocjonalną przekazu i ogólny wyraz artystyczny. 

Najwyższe oceny i uznanie zyskali:
Małgorzata Durmaj kl. IID - 1 miejsce
Alicja Strupagiel kl. IIE - 2 miejsce
Jakub Kuś kl. IIA - 3 miejsce
Jakub Górkiewicz kl. 3k - wyróżnienie
Zwycięzcy konkursu uhonorowani będą nagrodami książkowymi, które wręczone zostaną w trakcie obchodów Święta Szkoły. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!!! Anna Urbańska, Anna Kozień

 cc03 cc02 cc04

cc05 cc06 cc07

cc09 cc10 cc11

fundusze