sad lodz 2016 02

20 października 2016r. uczniowie klasy IID uczestniczyli w warsztatach z mediacji pod hasłem ,,Jestem cool  w konflikcie”, które odbyły się w Sądzie Okręgowym w Łodzi z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. Sędziowie i mediatorzy uświadomili nam, czym jest mediacja, kiedy i w jaki sposób z niej korzystać jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów w szkole oraz w przyszłości – w dorosłym życiu.

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, Anna Mari a Wesołowska przybliżyła nam zasady odpowiedzialności karnej nieletnich, dzieląc się z nami wiedzą i doświadczeniem z sali sądowej. Rozmowa z panią sędzią, tak znaną popularyzatorką wiedzy prawniczej, od wielu lat zajmującą się kształtowaniem świadomości prawnej młodzieży okazała się doskonałą lekcją wychowawczą. Miła atmosfera stworzona przez gospodarzy spotkania, przekazane w jego trakcie wiadomości  z zakresu prawa uczyniły ponad trzy godziny spędzone w gmachu Temidy  niewątpliwie interesującą formą edukacji  prawnej.

                                                                                                                                                            Agata Sikorska

sad lodz 2016 08 sad lodz 2016 03 sad lodz 2016 04

sad lodz 2016 05 sad lodz 2016 06 sad lodz 2016 07

 sad lodz 2016 09 sad lodz 2016 10 sad lodz 2016 12

sad lodz 2016 11  sad lodz 2016 01

fundusze