su

 

 

W dniu 15 czerwca 2016r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Kandydatami byli:
• Piotr Florczak (ID),
• Maciej Gorący (Ii),
• Izabela Kawka (IE),
• Julia Kowalska (IE),
• Michał Rojewski (IE),
• Alicja Strupagiel (IE).

 

  

Wyniki głosowania były następujące:
• Piotr Florczak (ID) 24 głosy
• Maciej Gorący (Ii) 114 głosów
• Izabela Kawka (IE) 12 głosów
• Julia Kowalska (IE) 41 głosów
• Michał Rojewski (IE) 10 głosów
• Alicja Strupagiel (IE) 22 głosy.

Oddano 11 głosów nieważnych.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 został Maciej Gorący.
Jego zastępcą - Julia Kowalska.

Piotr Florczak, Alicja Strupagiel, Izabela Kawka i Michał Rojewski zostali członkami Samorządu Uczniowskiego.

Wybory były przeprowadzone pod czujnym okiem:
- opiekuna SU - pani Ewy Pawłowskiej,
- przewodniczączej SU – Kingi Rozmarynowicz
- zastępcy SU – Macieja Dzięgielewskiego
- członków sekcji – Aleksandry Chojnackiej, Aleksandry Śnieć i Sylwii Wódki

fundusze