Losy01

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Zespole szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach historycznych.

Największe osiągnięcia to tytuły naszych uczniów w olimpiadzie przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, tytuł laureata który uzyskał Adam Romański z klasy II A oraz tytuł finalisty w tej samej olimpiadzie, który wywalczył Kuba Jędrzejczak z klasy III E. Obydwaj uczniowie na mocy obowiązujących przepisów zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z historii.
Ostatnie zmagania finałowe w tej olimpiadzie miały miejsce 7 i 8 czerwca br. w Warszawie, składały się z licznych często trudnych zadań, a zostały zakończone 9 czerwca wręczeniem dyplomów i nagród w Galerii Porczyńskich.
Ten sukces to wynik olbrzymiej pracowitości tych młodych ludzi, oraz właściwej atmosfery i opieki jaka została stworzona w szkole przez nauczycieli i opiekuna Pana Jana Zawadzkiego. Warto zaznaczyć że uczniowie, o których mowa, uzyskali tytuły laureatów w tej samej olimpiadzie już rok wcześniej.

Czytaj więcej...

UCZNIOWIE „STASZICA” LAUREATAMI KONKURSU
AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII NA WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

ACCH

 

18 października uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (klasa II E) uczestniczyli w uroczystej inauguracji Akademii Ciekawej Chemii na Wydziale Chemii UŁ. Inauguracja przygotowana była na wzór inauguracji roku akademickiego w auli im. prof. Anny Chrząszczewskiej.

Najbardziej aktywnymi członkami ACCH byli uczniowie klasy IIE (biologiczno-chemiczno-matematycznej):

Czytaj więcej...

29s 36

 

 

18 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy uroczystość XXIX Święta Szkoły. Otwarcia święta i powitania gości dokonała Pani Małgorzata Żurada wicedyrektor szkoły, która nawiązała do 50-lecia oddania do użytku budynku szkoły. Prezentacja multimedialna oraz krótki zarys historyczny, jaki przedstawiła uczestnikom święta, pozwoliły poznać lata budowy szkoły i przekazania we wrześniu 1968 roku do użytku nowego budynku przy Oporowskiej 7. Nowy budynek szkolny dysponował wówczas 18 gabinetami przedmiotowymi, salą gimnastyczną i świetlicą.

Czytaj więcej...

lutowanie02

 

 

W dniu 18 kwietnia 2018r. odbyły się III Mistrzostwa Polski w lutowaniu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IVe Łukasz Brudnicki i Dominik Borysewicz. Dominik zajął II miejsce uzyskując tytuł Wicemistrza Polski.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

p03

Bardzo dobrze w półfinale wojewódzkim w piłce nożnej w ramach „Licealiady” wypadła reprezentacja Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. W zawodach organizowanych przez skierniewicki Szkolny Związek Sportowy udział wzięło pięć szkół (mistrzowie powiatów - kutnowskiego, łowickiego, rawskiego oraz skierniewickiego): ZS Nr 1 w Kutnie, ZSP nr 1 w Łowiczu, ZSP w Bolimowie, LO w Rawie Mazowieckiej oraz gospodarze ZSZ Nr 2 w Skierniewicach. Uczniowie „Staszica” w pierwszym meczu pokonali 2:1 LO w Rawie Mazowieckiej, zaś w finale wygrali 3:1 z rówieśnikami ze Skierniewic. Zawody odbyły się 19 kwietnia 2018 roku w Skierniewicach. Reprezentacja „Staszica” uzyskała awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 24 kwietnia w Pajęcznie. 

Czytaj więcej...

CH01

 

 

17 kwietnia 2018 roku odbył się trzeci szkolny konkurs pięknego czytania, będący hołdem złożonym Zbigniewowi Herbertowi. Pierwszy poświęcony był twórczości Henryka Sienkiewicza, drugi dokonaniom Josepha Conrada. Wydarzenie to wpisuje się w obchody 2018 roku jako Roku Zbigniewa Herberta. W uchwale Sejmu Rzeczpospolitej zapisano, że 28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta - "jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. W uchwale sejmu napisano także, że: „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń".

Czytaj więcej...

fundusze