Sprawozdanie finansowe ze zbiórki pieniędzy na remont i modernizację muzeum szkolnego.

 

1.    Środki zebrane:       

RAZEM …............................................. 7550,00zł

w tym:

a)   na konto …............................................. 2500,00zł

b)   gotówką …............................................. 5050,00zł

2.    Wydatki:

a) przygotowanie i malowanie sali …........................................................... 1500,00zł

b) materiały malarskie …............................................................................... 84,32zł

c) wykładzina ….............................................................................................. 650,00zł

d) zaprawa betonowa pod tablicę pamiątkową …....................................... 265,68zł

e) krzewy bukszpanu …................................................................................. 300,00zł

RAZEM …............................................. 2800,00zł

3.    Wpłaty na Radę Rodziców:

a) z konta ….................................................. 1850,00zł

b) z gotówki ….............................................  2900,00zł

RAZEM …............................................. 4750,00zł

Uwaga!

Pozostałe środki finansowe w kwocie 4750,00zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) przekazane na Radę Rodziców Naszej Szkoły będą wykorzystane w terminie późniejszym między innymi na renowację podłogi w muzeum szkolnym i dalsze doposażanie muzeum. 

Faktury i rachunki są do wglądu sponsorów w Zarządzie Koła Absolwentów.

 

Z wyrazami należnego szacunku

Piotr Wójciński

Prezes Zarządu Koła Absolwentów Szkoły przy Oporowskiej

 

Sponsorzy:

- Błaszczak Piotr

- Błaszczyk Jan

- Borkowski Łukasz

- Borowski Radosław

- Bujalski Marcin

- Byczkowski Marek

- Byczkowski Rafał

- Charusta Wojciech

- Firma AMZ-Kutno S.A.

- Fronczak Jerzy

- Galant Jerzy

- Gaszewski Paweł

- Gładysiak Włodzimierz

- Janakowski Jerzy

- Jankowski Dariusz

- Jóźwiak Marek

- Kłosiński Michał

- Kostrzewa Zdzisław

- Kostrzewski Stanisław

- Kowalski Andrzej

- Maćczak Dariusz

- Miflex Masz.

- Mikołajczyk Krzysztof i Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Kutnie

- Miniszewski Łukasz

- Misztal Marek

- Musiał Roman

- Napierała Jan

- Napierała Michał

- Niciński Dariusz

- Ośrodek Krzysztof

- Panasiuk Krzysztof

- Pilarska Magdalena

- Rojkowski Piotr

- Saski Krzysztof

- Stachowicz Agnieszka i Jarosław

- Stelmaszewski Maciej

- Stępień Zbigniew

- Syska Paweł

- Szafran Jerzy

- Ślęzak Patryk

- Tarczyński Artur

- Tomczyk Ireneusz

- Tomczyk Zygmunt

- Wawrzyniak Damian

- Wietrzyk Marek i  EX POM  Krośniewice

- Winiecki Sylwester

- Włodarczyk Andrzej

- Wojtczak Krzysztof

- Wojtczak Władysław

- Woliński Krzysztof

- Wójciński Konrad

- Wójciński Piotr

- Wójkowski Zbigniew

- Zachorski Artur

- Zachorski Jerzy

- Zachorski Łukasz