Sprawozdanie finansowe ze zbiórki pieniędzy na remont i modernizację muzeum szkolnego.

 

1.    Środki zebrane:       

RAZEM …............................................. 7550,00zł

w tym:

a)   na konto …............................................. 2500,00zł

b)   gotówką …............................................. 5050,00zł

2.    Wydatki:

a) przygotowanie i malowanie sali …........................................................... 1500,00zł

b) materiały malarskie …............................................................................... 84,32zł

c) wykładzina ….............................................................................................. 650,00zł

d) zaprawa betonowa pod tablicę pamiątkową …....................................... 265,68zł

e) krzewy bukszpanu …................................................................................. 300,00zł

RAZEM …............................................. 2800,00zł

3.    Wpłaty na Radę Rodziców:

a) z konta ….................................................. 1850,00zł

b) z gotówki ….............................................  2900,00zł

RAZEM …............................................. 4750,00zł

Uwaga!

Pozostałe środki finansowe w kwocie 4750,00zł (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) przekazane na Radę Rodziców Naszej Szkoły będą wykorzystane w terminie późniejszym między innymi na renowację podłogi w muzeum szkolnym i dalsze doposażanie muzeum. 

Faktury i rachunki są do wglądu sponsorów w Zarządzie Koła Absolwentów.

 

Z wyrazami należnego szacunku

Piotr Wójciński

Prezes Zarządu Koła Absolwentów Szkoły przy Oporowskiej

W związku z powierzeniem nam przez Dyrekcję Zespołu Szkół Nr1 patronatu nad Muzeum Szkolnym Zarząd Stowarzyszenia Koła Absolwentów Szkoły  przy Oporowskiej na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2018r. podjął decyzję o przeprowadzeniu remontu pomieszczenia muzeum.

Zakres prac remontowych obejmie:

  • demontaż obecnego sufitu, założenie na nim nowoczesnych kasetonów,
  • instalację oświetlenia sufitowego,
  • wykonanie gładzi i malowanie ścian, drzwi i parapetów,
  • cyklinowanie i pomalowaniu parkietu,
  • zawieszeniu nowych tablic pamiątkowych.

Prace zamierzamy rozpocząć w ferie zimowe tj  9 lutego 2019 r.

Zwracamy się w związku z powyższym z gorącą prośbą do absolwentów naszej szkoły o wsparcie finansowe naszej inicjatywy.

W muzeum będzie widniała tablica pamiątkowa z nazwiskami darczyńców i datą ukończenia przez nich szkoły.

W imieniu społeczności absolwentów i  Dyrekcji  Szkoły serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Wpłaty należy kierować na konto:

Stowarzyszenie Edukacyjno-Sportowe Staszic – Kutno
Bank Pekao S.A. 54 1240 3190 1111 0010 4877 6210   

obowiązkowo z dopiskiem "muzeum szkolne"

  Z wyrazami należnego szacunku
Piotr WÓJCIŃSKI
Prezes Koła Absolwentów

Koło Absolwentów Szkoły przy Oporowskiej zostało powołane podczas II Zjazdu Absolwentów w 2012 roku, aby zjednoczyć środowisko absolwenckie oraz poprzez swoje działania utrwalać i pielęgnować bogatą tradycję naszej Szkoły.

Koło nasze tworzy grupa kilkunastu osób – Absolwentów z różnych roczników i typów szkół jakie swego czasu skupiał Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. J.Gagarina oraz obecny Zespół Szkół nr 1 im. St.Staszica.

Jesteśmy bardzo zmotywowani do działania i podejmowania różnych ciekawych inicjatyw mających na celu integracje środowiska naszych Absolwentów oraz kultywowanie pamięci o historii naszej Szkoły zarówno tej na Azorach jak i później przy Oporowskiej.

Również jesteśmy otwarci na nowe osoby , które bez względu na rocznik i typ ukończenia naszej Szkoły chciałyby włączyć się w prace naszego Koła Absolwentów.

Zachęcamy Was Koleżanki i Koledzy Absolwenci Szkoły przy Oporowskiej do wstąpienia w szeregi naszej organizacji – bądźmy razem bo Szkoła to nasze wspólne dobro !

Piotr WÓJCIŃSKI

Prezes Koła Absolwentów

 Sz. P.  Absolwenci Szkoły przy Oporowskiej

Zarząd Stowarzyszenia Koła Absolwentów Szkoły  przy Oporowskiej składa serdeczne podziękowania za wsparcie naszych działań przy remoncie Muzeum Szkolnego i przekazanie środków pieniężnych na powyższe przedsięwzięcie. Pomoc Wasza przyczyniła się do wykonania prac remontowych w postaci: założenia nowoczesnego oświetlenia, wykonania gładzi na ścianach i suficie, pomalowanie ścian i sufitu, pomalowania parapetów oraz wykonania gablot ściennych.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy i zapraszamy do naszej Szkoły na XXX Święto Szkoły w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 13.30.

Z wyrazami należnego szacunku i życzyczeniami dalszej owocnej współpracy.

Piotr Wójciński

Prezes Koła Absolwentów

Kutno, 18 marca 2019r.