Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020r.
 3. Studniówka: 31stycznia 2021r.
 4. Ferie zimowe: 1 - 14 lutego 2021r.
 5. Praktyki zawodowe:
  - 15 lutego – 12 marca 2021r. (klasa druga technikum),
  - 4 maja – 31 maja 2021r. (klasy trzecie technikum).
 6. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021r.
 7. XXX Święto Szkoły: 30 kwietnia 2021r. 
 8. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: (IIIAD, IIIE, IVe, IVi/1, IVi/2, IVs): 30 kwietnia 2021r.
 9. Dzień Nauki i Techniki: maj/czerwiec 2021r.
 10. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Szkoły Branżowej I stopnia – 3k/m: 25 czerwca 2021r.
 11. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020: 25 czerwca 2021r. godz. 900
 12. Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.

  

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzielą się na dwa okresy:

I - 1 września 2020r. – 15 stycznia 2021r.
II - 18 stycznia 2021r. – 25 czerwca 2021r.

Stałe spotkania z rodzicami
1) Zebrania informacyjne organizowane przez wychowawców: 
     2020r.: wrzesień, listopad
   2021r.: marzec, kwiecień, maj
     oraz w miarę bieżących potrzeb.

2) Terminy cyklicznych spotkań nauczycieli z rodzicami:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1600 - 1700
     2020r.: 5 października, 9 listopada, 7 grudnia
     2021r.: 4 stycznia, 1 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca