Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017r. godz. 1000
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017r.
 3. Studniówka: 27 stycznia 2018r.
 4. Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego 2018r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
 6. XIX Święto Szkoły: 18 kwietnia 2018r. godz. 1030
 7. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: (IIIA, IIID, IIIE, IVe, IVi, IVs): 27 kwietnia 2018r.
 8. Dzień Nauki i Techniki: 5 czerwca 2018r.  godz. 1030
 9. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ZSZ – 3k: 22 czerwca 2018r.
 10. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018: 22 czerwca 2018r. godz. 900
 11. Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

  

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzielą się na dwa okresy:
I  - 4 września 2017r. – 5 stycznia 2018r.
II - 8 stycznia 2018r. – 27 kwietnia 2018r. (dla klas IIIA, IIID, IIIE, IVe, IVi, IVs)
      8 stycznia 2018r. – 22 czerwca 2018r. (dla pozostałych klas) 

Stałe spotkania z rodzicami
1) Zebrania informacyjne organizowane przez wychowawców: 
     2017r.: listopad
     2018r.: marzec, maj
     oraz w miarę bieżących potrzeb.

2) Terminy cyklicznych spotkań nauczycieli z rodzicami:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1600 - 1700
     2017r.: 6 listopada, 4 grudnia
     2018r.: 5 marca, 9 kwietnia, 14 maja, 4 czerwca

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 11 stycznia i 19 czerwca 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów technikum,
 • 2 maja i 1 czerwca 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów liceum, technikum i szkoły branżowej,
 • 4, 7, 8 maja 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów liceum, technikum i szkoły branżowej.