Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018r. godz. 930
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 24 – 31 grudnia 2018r.
 3. Studniówka: 9 lutego 2019r.
 4. Ferie zimowe: 11 - 24 lutego 2019r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019r.
 6. XXX Święto Szkoły: kwiecień 2019r. 
 7. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: (IIIA, IIID, IIIE, IVe, IVi, IVs): 26 kwietnia 2019r.
 8. Dzień Nauki i Techniki: 7 czerwca 2019r.  godz. 1030
 9. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Szkoły Branżowej I stopnia – 3k/m: 21 czerwca 2019r.
 10. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019: 21 czerwca 2019r. godz. 930
 11. Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

  

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dzielą się na dwa okresy:
I  - 3 września 2018r. – 21 grudnia 2018r.
II - 2 stycznia 2019r. – 26 kwietnia 2019r. (dla klas IIIA, IIID, IIIE, IVe, IVi, IVs)
      2 stycznia 2019r. – 21 czerwca 2019r. (dla pozostałych klas) 

Stałe spotkania z rodzicami
1) Zebrania informacyjne organizowane przez wychowawców: 
     2018r.: wrzesień, listopad
     2019r.: marzec, maj
     oraz w miarę bieżących potrzeb.

2) Terminy cyklicznych spotkań nauczycieli z rodzicami:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1600 - 1700
     2018r.: 1 października, 5 listopada, 3 grudnia
     2019r.: 7 stycznia, 4 lutego, 1 kwietnia, 13 maja, 3 czerwca

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 2 listopada 2018r. i 2 maja 2019r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia,
 • 6, 7, 8 maja 2019r. (matura – 2019) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia,
 • 10 stycznia 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów technikum
 • 18 czerwca 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia